2024-06-27 Pabiržėje, Biržų r. įvyko projekte suplanuota konferencija „BENDRUOMENIŠKUMAS – GALIMYBĖ KAIMUI“, kurios metu įvyko pirmosios socialinio – bendruomeninio verslo idėjų dirbtuvės. Konferencijos metu buvo aptarta socialinio ir bendruomeninio verslo sklaida bei savanorystės svarba regionuose. Dviejų dalių dirbtuvių – edukacijų metu vyko galimų verslų aptarimas, prototipų kūrėjų dalyvių atranka.
Konferencijos metu  išgryninta tikslinė grupė – 16 asmenų, po 4 iš kiekvienos VVG.
Pabiržės bendruomenės nariai supažindino su įgyvendintais projektais, dalinosi gerąja patirtimi, partneriai pristatė gerųjų projektų pavyzdžius.