Mūsų ir partnerių įgyvendinamo projekto “Socialinio ir bendruomeninio verslo sklaida regionuose (nr. 44TT-PV-23-3-06297-PR001) viena iš veiklų – jaunimo stovykla!  
Ką jaunimas veikia? Galite pamatyti atsidarę  puslapį: