ŠAUKIAMAS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. sausio 10 d. nuo 12:00 val. šaukiamas Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kuris vyks Pasvalio savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. Preliminari darbotvarkė: Dėl 2014-2021 m. VPS keitimo. Dėl 2023 – 2027 m. VPS administravimo taisyklių aktualijų. Einamieji klausimai. Neesant galimybės atvykti į podėsi bus galimybė jungtis per ZOOM platformą.

2022-07-20 NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. liepos 20 d. nuo 12:00 val. vyko nuotolinis Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis per ZOOM platformą, kurio metu: SVARSTYTA. Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto darbo užmokesčio koeficiento didinimo. NUTARTA: patvirtinti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., VPS viešųjų ryšių specialistės Gretos Gesevičienės, darbo užmokesčio koeficientą 10 bazinių dydžiu. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 10 […]

ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. liepos 20 d. nuo 12:00 val. šaukiamas nuotolinis Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis per ZOOM platformą. Preliminari darbotvarkė: Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto darbo užmokesčio koeficiento didinimo. Dėl Kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 FSA techninės klaidos ištaisymo. Einamieji klausimai.

2022-02-17 IŠPLĖSTINIS VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. vasario 17 d. nuo 19:00 val., per ZOOM platformą, vyko išplėstinis VVG Valdybos posėdis, kurio metu: 1. SVARSTYTA. Dėl Sumanių kaimų planų rengimo bei finansavimo galimybių. NUSPRĘSTA. 2022 m. vasario 28 d. 19 val. organizuoti konsultaciją dėl SKP galimos temos Pasvalio rajone, naudojantis internetine ZOOM platforma.   2022-02-17 Protokolas Nr. 3.

Šaukiamas išplėstinis Valdybos posėdis

2022 m. vasario 17 d. nuo 19:00 val., per ZOOM platformą, šaukiamas išplėstinis VVG Valdybos posėdis, kurio metu bus kalbama apie Sumanių kaimų planų rengimą bei finansavimo galimybes.  

2022-02-03 VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. vasario 3 d. nuo 11:30  val. vyko Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis. Dalyvavo 10 valdybos narių iš 12. Kvorumas yra. Posėdžio metu svarstyta ir nuspręsta: 1. SVARSTYTA. Dėl Valdybos pirmininko rinkimų. NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu išrinkta Pasvalio rajono vietos veiklos grupės Valdybos pirmininkė Karolina Grabauskienė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Įpareigoti […]

ŠAUKIAMAS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. vasario 3 d. nuo 11:30 val. šaukiamas Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis. Preliminari darbotvarkė: Informacija dėl viešųjų ir privačių asmenų deklaravimo ir LEADER priemonės mokymų. Valdybos pirmininko rinkimas. X vietos projektų kvietimo dokumentacijos tvirtinimas. Mažos vertės aprašo tvirtinimas. Kiti einamieji klausimai.   Pažymima, kad yra privalomi galimybių pasai arba galiojantys testai dėl COVID.

2021-09-28 VALDYBOS POSĖDIS

2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 12:00 val. vyko Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis. Dalyvavo 10 valdybos narių iš 12. Kvorumas yra. Posėdžio metu svarstyta ir nuspręsta: SVARSTYTA. Dėl 2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) etatų didinimo Strategijos darbuotojams. NUSPRĘSTA. Patenkinti VPS administratorės, Gabrielės Kazėnienės prašymą, grįžti į darbą […]