II Kvietimas

SKELBIMAS

SAVA-6.2 PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VEIKLŲ IR SU ŽEMĖS ŪKIU SUSIJUSIŲ VERSLŲ PLĖTRAI

SAVA-5.2 PARAMA SMULKIOMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ VEIKLOMS IR ŽEMĖS APDOROJIMO BEI PERDIRBIMO VERSLAMS PRADĖTI