VI Kvietimas

SKELBIMAS

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas NVO Verslo planas

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis

4 priedas Socialinio verslo skaičiuoklė

5 priedas Vienos įmonės deklaracija

6 priedas SVV statuso deklaracija

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS