XI Kvietimas

 

SKELBIMAS

PAŽYMĖTINA, KAD PATIKIMA INFORMACIJA APIE SKELBIAMUS KVIETIMUS YRA https://pasvaliorvvg.lt/, https://www.pasvalys.lt/lt ir https://www.nma.lt/ SVETAINĖSE.

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA).

1 priedas Vietos projekto paraiška.

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.