2021-09-28 VALDYBOS POSĖDIS

2021 m. rugsėjo 28 d. nuo 12:00 val. vyko Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis. Dalyvavo 10 valdybos narių iš 12. Kvorumas yra. Posėdžio metu svarstyta ir nuspręsta:

SVARSTYTA. Dėl 2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) etatų
didinimo Strategijos darbuotojams.

NUSPRĘSTA. Patenkinti VPS administratorės, Gabrielės Kazėnienės prašymą, grįžti į darbą
po vaiko priežiūros atostogų dirbti 0,5 etato nuo 2022-01-02 iki 2022-08-31, o pilnu etatu pradėti
dirbti nuo 2022-09-01, nustatant darbo užmokesčio 6,4 koeficientą. Pritarti šiuo metu VPS
administratorės Gretos Gesevičienės kandidatūrai, priimant vykdyti VPS viešųjų ryšių pareigas nuo
2022-01-02, dviejų metų terminui iki 2023-12-29, nustatant atlygio dydį 9 koeficientus,
vadovaujantis VPS administravimo taisyklių 1.1.1 papunkčio 5 eilute.

Detalų posėdžio protokolą galite pamatyti: 2021-09-28 Protokolas Nr. 6.

Parašykite komentarą