Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“

Siekdamos skatinti turizmo plėtrą Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose Vietos veiklos grupės inicijavo teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“ (paraiškos kodas – 44TT-KP-21-1-00901-PR00). Turizmo klasterio kūrimas yra labai svarbus norint koncentruotai ir konkurencingai parduoti ir plėtoti su turizmo plėtra susijusias paslaugas bei produktus. Dėl šios priežastis siekiama kuo geriau ir griečiau įsisavinti Turizmo klasterio idėją, tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu ir panaudoti ją šiuose
trijuose rajonuose. Projektas buvo inicijuotas įgyvendinti tiek visų vietos veiklos grupių strategijų atitinkamų prioritetų tikslus, tiek vieną iš pagrindinių LEADER principų „Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas“.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, žmogiškojo kapitalo verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo plėtrą, taip didinant turizmo sukuriamą pridėtinę vertę Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.
Pagrindinis projekto uždavinys – sukurti turizmo klasterį Kupiškio, Zarasų-Visagino ir Pasvalio rajonuose.

Iš kiekvieno partnerio teritorijos dalyvauja verslo atstovai, kurie yra galimi pirmieji klasterio nariai:

  • Kupiškio r. atstovai: „Brolių medus“, VšĮ „Kupiškio aeroklubas“, ,,Renatos sodai“ (žolininkė/mokslininkė – Renata Montvilienė), Adomynės kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė „Palėvenys“, Antašavos miestelio kaimo bendruomenė, Sodyba ,,Kupiškėnų Starkėnas“.
  • Pasvalio r. atstovai: VšĮ „Prie Raubonių malūno“, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Raubonių kaimo bendruomenė, Kraštų kaimo bendruomenė, Atžalyno kaimo bendruomenė, Namišių krašto bendruomenė.
  • Zarasų – Visagino teritorijos atstovai: MB „Vaitukaičiai, Vajasiškio bendruomenė, Baibių bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas „Dusetų krašto gaspadoriai“, namų restoranas ,,Serpent“, Indv. Įm. ,,Skonus“ ir MB „Mėnesienos studija“.

Numatomi įgyvendinti rodikliai:

1. Bendras mokymų skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.) (pildykite, kai projektas susijęs su gebėjimų ugdymu): 2  mokymai / 1 dienos

5 mokymai / 2 dienų

18  dalyvių

(unikalių)

1.2. Mokymų ciklas Turizmo klasterio atstovams 2  mokymai / 1 dienos

5 mokymai / 2 dienų

18  dalyvių

(unikalių)

2. Parengtas strateginis rinkodaros planas 1 vnt.
3. Parengtų straipsnių su nuotraukomis spaudoje 3 vnt.
4. Parengta video reportažų 3 vnt. / po 10 min.
5. Prisistatymas miesto šventėse – Kaunas, Klaipėda, Vilnius – Adventur 3 vnt.
6. Info turai – prisistatymai, Latvijos ir Lietuvos kelionių organizatoriams 2 vnt.

 

Parašykite komentarą