Vietos veiklos grupės (VVG) Lietuvos kaimuose padeda kurti naujas paslaugas ir verslus

Kiekvienoje Lietuvos kaimiškoje savivaldybės teritorijoje veikiančios VVG skatina vietos bendruomenių, verslo ir valdžios bendradarbiavimą sprendžiant aktualias vietos problemas. VVG sutelkia tris sektorius – pilietinę visuomenę, verslą ir vietos valdžią – ir siekia įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus, tenkinti tos teritorijos gyventojų ir bendruomenių poreikius. Dėl LEADER programos ir VVG kaimo vietovėse atnaujinama infrastruktūra, kuriamos naujos darbo vietos, sprendžiamos socialinės ir užimtumo problemos, diegiamos inovacijos. Paramos laikotarpiui, remiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, 49 VVG parengė naujas vietos strategijas ir 2017 m. pradėjo skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Šiuo paramos laikotarpiu vietos strategijų tikslinės sritys įvairios: verslumo ir užimtumo kaime skatinimas, vietos iniciatyvos tęstinumo užtikrinimas; palankių sąlygų jaunimui įsikurti sudarymas, verslo kūrimo kaimo vietovėse skatinimas; skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimas; darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymas ir kūrimas kaimo vietovėse; viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo rėmimas, ekonominės ir socialinės kultūrinės veiklos sutvarkytuose pastatuose skatinimas. VVG savarankiškai skelbia kvietimus, priima paraiškas vietos projektams įgyvendinti, vėliau kartu su NMA vertina jų tinkamumą gauti paramą ir administruoja sėkmingų projektų įgyvendinimą. LEADER metodas įgyvendinamas principu „iš apačios į viršų“ – tai reiškia, kad vietos gyventojai, įvairių sektorių atstovai, susibūrę į VVT patys pasirenka jų regiono plėtros strategiją ir svarbiausias priemones jai įgyvendinti. Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) pirmininkė Kristina Švedaitė reiškinį, kai vietos bendruomenės organizacijos prašo paramos socialiniam verslui kurti, vadina socialine inovacija. „Bendruomenės pačios imasi iniciatyvos ir sprendžia savo problemas nelaukdamos, kol ką nors sugalvos seniūnija ar savivaldybė“, – sakė ji.

Vaikų dienos centrai šalia namų

Šiuo metu ypač populiarūs bendruomeninio ir socialinio verslo projektai, kai pareiškėjai, nevyriausybinės ir bendruomenių organizacijos, sprendžia aktualias vietos problemas.  Daugiau skaitykite: https://iq.lt/verslas/iniciatyvos-galia/226923?fbclid=IwAR30r0_MxNWXB-Ji7z5BVAv7_F1vFcy47uaKt3JEqd3xrNJapzXCmcQ93ms

Parašykite komentarą