2022 m. rugsėjo 27 d. vyko išvažiuojamasis VVG valdybos PAK posėdis, kurio metu aplankyta ir sudalyvauta Pajiešmenių kaimo bendruomenės projekte „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas Pajiešmenių kaimo gyvenvietėje“, buvo sužaista ne viena Diskgolfo partija.

Didelį padėkos žodį tariame Pajiešmenių kaimo bendruomenei, Gediminui Andrašūnui už svetingą priėmimą ir draugišką bei linksmą atmosferą.

Taip pat didelis ačiū už svetingą priėmimą ir ekskursiją VšĮ „Prie Raubonių malūno” Vaidui Gikiui ir Gintarei Gikienei.

Valdybos PAK posėdžio metu:

  1. SVARSTYTA. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto.

Nusišalinusių nebuvo.

  1. SVARSTYTA. Dėl vietos PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų.

Visi posėdyje dalyvavę PAK nariai užpildė ir pasirašė VP atrankos komiteto nario ir nario-stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas (prie protokolo pridedamos visos pasirašytos deklaracijos).

  1. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

NUTARTA: visi posėdyje dalyvavę valdybos nariai VP atrankos komiteto darbo reglamentui pritarė (prie protokolo pridedamas VP atrankos komiteto darbo reglamentas).

  1. SVARSTYTA. Dėl vietos projekto pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos” priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) Nr. PASV-LEADER-6A-D-10-13-2022, vertinimo ataskaitos pervertinimo.

Pranešėja H. Naglazienė posėdžio nariams pristatė vietos projektą pateiktą pagal VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“. Pareiškėjas MB „AMAPA“, projekto pavadinimas „Paslaugų verslo kūrimas ir plėtra“, prašoma paramos suma 61 200,00 Eur be PVM. Projektas pirmu kartu buvo atmestas dėl nesurinkto balo ir neužtekusių biudžeto lėšų. Pareiškėjui pateikus skundą, Žemės ūkio ministerija projektą pasiūlė pervertinti. Pervertinus nustatytas VP pridėtinės vertės (kokybės) balas – 95 (pradžioje buvo 65). Pervertinus nustatyta, kad VP projektas atitinka VPS tikslus ir sukurs tinkamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų. Siūloma pritarti VP ir perduoti jį į kitą vertinimo etapą.

NUTARTA: pritarti VP ir perduoti jį į kitą vertinimo etapą.

Balsavo „už“: 8/8 valdybos narių.

  1. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės parengtos Kvietimo Nr. 10 VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo.

NUTARTA: pritarti ir patvirtinti Pasvalio rajono vietos veiklos grupė parengtą Kvietimo Nr. 10 Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę.

 

Detalesnę informaciją galima rasti 2022-09-27 Protokole Nr. 8 Dėstomojoje ir Nutariamojoje dalyje.

Parašykite komentarą