VII Kvietimas

SKELBIMAS

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smukioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija;

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis.

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Taikomi įkainiai.

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS!