KVIETIMAS NR. 12 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!


PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2023 M. VASARIO 17 D. 8:00 VAL. IKI 2023 M. KOVO 24 D. 16:00 VAL.
Visą reikalingą Kvietimo Nr. 12 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA.
Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemonę:

Kvietimo teikti vietos projektus suma 92 035,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų paraiškos priimamos TIK:
– el. paštu, pasirašius elektroniniu parašu.
PAREIŠKĖJAS TURI UŽTIKRINTI, KAD VVG PARAIŠKĄ GAUTŲ LAIKU, KAIP NURODYTA KVIETIME NR. 12.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama  darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. (penktadieniais iki 16:00 val.) elektroniniu paštu, telefonu arba iš anksto suderinus VVG būstinėje adresu Vytauto Didžiojo a. 8 – 11, Pasvalys.
Administracijos kontaktai:

Parašykite komentarą