BAIGTAS KVIETIMO NR. 11 PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKAS

Kvietimas Nr. 11 buvo paskelbtas nuo 2022 m. gegužės 25 d. iki liepos 1 d. 16:00 val. Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2. Kvietimo teikti vietos projektus suma 40 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos […]

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2022 M. GEGUŽĖS 25 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. LIEPOS 1 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemonės veiklos sritį: VPS priemonės „Patrauklių jaunimui […]

INFORMUOJAME APIE NETRUKUS SKELBIAMĄ KVIETIMĄ NR. 11 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2022 M. GEGUŽĖS 25 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. LIEPOS 1 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 11 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemonės veiklos sritį: VPS priemonės „Patrauklių jaunimui […]

BAIGTAS KVIETIMO NR. 10 PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKAS

Kvietimas Nr. 10 buvo paskelbtas nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d., tada kovo 15 d. sustabdytas dėl techninių klaidų ištaisymo ir vėl paskelbtas nuo kovo 21 d. iki balandžio 8 d. 16:00 val. Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemones: VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) […]

ATNAUJINAME KVIETIMĄ NR. 10 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !

PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2022 M. KOVO 21 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. BALANDŽIO 8 D. 16:00 VAL.   PRAŠOME VADOVAUTIS ČIA PATEIKTA DOKUMENTACIJA, KURI PO sustabdymo ir atnaujinimo keitėsi. VISI DOKUMENTAI BUS PRIIMAMI TIK PASIRAŠYTI KVALIFIKUOTU EL. PARAŠU !!!   Visą reikalingą Kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė […]

DĖMESIO !!! LAIKINAI SUSTABDOMAS KVIETIMAS NR. 10 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS!!!

Kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektus laikinai sustabdomas, kadangi jo galiojimo metu (nuo 2022-03-01 iki 2022-03-31) yra būtina ištaisyti VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių FSA trūkumus (technines klaidas), susijusius su esminėmis finansavimo sąlygomis – tinkamumo sąlygomis ir reikalavimais, įsipareigojimais, atrankos kriterijais, tinkamomis finansuoti išlaidomis. Visi keitimai ir nauja dokumentacija pridedami prieduose. Kvietimo galiojimo metu […]

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NUO 2022 M. KOVO 1 D. !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2022 M. KOVO 1 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. KOVO 31 D. 17:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemones: VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas […]

KVIEČIAME TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!

PARAIŠKAS GALITE NEŠTI NUO 2020 M. LAPKRIČIO 16 D. 8:00 VAL. IKI 2020 M. GRUODŽIO 21 D. 17:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001, priemones: VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas (kodas […]

INFORMUOJAME APIE NETRUKUS SKELBIAMĄ 9 KVIETIMĄ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS !!

Preliminari kvietimo data nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 8:00 val. Kvietimas galios iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17:00 val. Kvietimas Nr. 9 planuojamas pagal:VPS priemonės priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas” veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“. Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti didesnė kaip 60 000,00 eurų. VPS priemonės „Naujų kaimo […]