KVIETIMO NR. 9 SKELBIMAS

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
Verslo plano forma;

3 priedas 
Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas 
Vienos įmonės deklaracija (
xlxs formatu);

5 priedas S
mulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (
xlxs formatu)

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smukioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
Verslo plano forma;

3 priedas 
Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas 
Vienos įmonės deklaracija (
xlxs formatu);

5 priedas 
Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (
xlxs formatu)

PS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
Verslo plano forma;

3 priedas 
Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas 
Vienos įmonės deklaracija (
xlxs formatu);

5 priedas 
Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (
xlxs formatu)

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
Verslo plano forma;

3 priedas 
Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas 
Vienos įmonės deklaracija (
xlxs formatu);

5 priedas 
Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (
xlxs formatu)

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA)

1 priedas 
Vietos projekto paraiška

2 priedas 
Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA)

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška

2 priedas 
Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas 
(FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
Taikomi įkainiai.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas 
NVO Verslo planas;

3 priedas 
Jungtinės veiklos sutartis;

4 priedas 
Socialinio verslo skaičiuoklė;

5 priedas 
Vienos įmonės deklaracija (
xlxs formatu);

6 priedas 
Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (
xlxs formatu).

VPS priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Finansavimo sąlygų aprašas (
FSA);

1 priedas 
Vietos projekto paraiška;

2 priedas J
ungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas 
Taikomi įkainiai.

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Dėl savanoriškų darbų;

projektams susijusiems su mokymais;

projektų viešinimas.

pagalba susijusi su netiesioginėmis išlaidomis.