SKELBIMAS

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (xlxs formatu);

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (xlxs formatu)

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smukioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (xlxs formatu);

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (xlxs formatu)

PS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (xlxs formatu);

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (xlxs formatu)

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas Vienos įmonės deklaracija (xlxs formatu);

5 priedas Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (xlxs formatu)

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

 

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA)

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas Vietos projekto paraiška

2 priedas Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Taikomi įkainiai.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas NVO Verslo planas;

3 priedas Jungtinės veiklos sutartis;

4 priedas Socialinio verslo skaičiuoklė;

5 priedas Vienos įmonės deklaracija (xlxs formatu);

6 priedas Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija (xlxs formatu).

VPS priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Finansavimo sąlygų aprašas (FSA);

1 priedas Vietos projekto paraiška;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas Taikomi įkainiai.

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS: