KVIETIMO NR. 9 SKELBIMAS

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22)

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  Verslo plano forma;

3 priedas  Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas  Vienos įmonės deklaracija ( xlxs formatu);

5 priedas S mulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija ( xlxs formatu)

VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos sritis „Parama smukioms žemės ūkio veikloms ir žemės ūkio produktų apdorojimo bei perdirbimo verslams pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  Verslo plano forma;

3 priedas  Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas  Vienos įmonės deklaracija ( xlxs formatu);

5 priedas  Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija ( xlxs formatu)

PS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  Verslo plano forma;

3 priedas  Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas  Vienos įmonės deklaracija ( xlxs formatu);

5 priedas  Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija ( xlxs formatu)

VPS priemonės „Kaimo verslų konkurencingumo didinimas“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  Verslo plano forma;

3 priedas  Remiamų veiklų sąrašas;

4 priedas  Vienos įmonės deklaracija ( xlxs formatu);

5 priedas  Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija ( xlxs formatu)

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA)

1 priedas  Vietos projekto paraiška

2 priedas  Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritis „Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.2

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA)

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas  Vietos projekto paraiška

2 priedas  Jungtinės veiklos sutartis

VPS priemonės „Prielaidų ekonominei veiklai kaime sudarymas“ veiklos sritis „Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.3

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

Finansavimo sąlygų aprašas  (FSA) (AR nuo 2021-02-22);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  Taikomi įkainiai.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas  NVO Verslo planas;

3 priedas  Jungtinės veiklos sutartis;

4 priedas  Socialinio verslo skaičiuoklė;

5 priedas  Vienos įmonės deklaracija ( xlxs formatu);

6 priedas  Smulkiojo ar vidutinio  verslo subjekto statuso deklaracija ( xlxs formatu).

VPS priemonės „Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

Finansavimo sąlygų aprašas ( FSA);

1 priedas  Vietos projekto paraiška;

2 priedas J ungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas  Taikomi įkainiai.

PAGALBA PAREIŠKĖJAMS:

Dėl savanoriškų darbų;

projektams susijusiems su mokymais;

projektų viešinimas.

pagalba susijusi su netiesioginėmis išlaidomis.