PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

BENDRUOMENIŲ SĄJUNGOS SĄSKRYDIS = LIEPOS 6 – OJI KITAIP

Pasvalio rajono bendruomeniu sąjunga kviečia į: Pasvalio rajono bendruomenių sąskrydį 2023; pirmųjų bendruomenių kūrimosi 20-metį; Aukštaitijos metų minėjimą; Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir tautiškos giesmės dieną. LIEPOS 6 -ĄJĄ ŠVĘSKIME KITAIP!!!!! KVIEČIAMA DALYVAUTI VISUS PASVALIO RAJONO GYVENTOJUS IR SVEČIUS VIENU METU, SU VISAIS PASAULIO LIETUVIAIS, SUGIEDOTI TAUTIŠKĄ GIESMĘ, AŽUOLPAMŪŠĖS PILIAKALNYJE !! PROGRAMA Taip pat kviečiama...

Svarstantiems apie savo verslą – iki 26 tūkst. eurų parama ateities darbo vietai

Darbo neturintys ar mažas pajamas gaunantys, bet verslūs gyventojai galės gauti paramą verslo pradžiai informacinių technologijų, žaliosios ir žiedinėse ekonomikose. Paramai numatyti 25 mln. eurų ir tikimasi, kad iki 2026 m. II ketv. bus sukurta per 1300 naujų darbo vietų. Pirmosios 700 paraiškų bus priimtos jau šiemet. „Priemonė suteiks galimybę turintiems idėjų ir norintiems kurti...

ŠAUKIAMAS VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. birželio 12 d. 12:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks VVG buveinėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys. Preliminari darbotvarkė: dėl viešų ir privačių interesų derinimo. Dėl VPS priemonės „Sumanių kaimų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10), finansuojamos EURI lėšomis, dokumentacijos tvirtinimo. Dėl paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 skelbimo tvirtinimo. Dėl...

DAR VIENAS PUIKUS PROJEKTAS

Triskart valio! Pareiškėjo Atžalyno kaimo bendrumenės projekto “Skalbimo paslaugų tiekimas ir socialinių gebėjimų didinimas Pasvalio r. bendruomenių gyventojams”, projekto Nr. PASV-LEADER-6B-DI-10-10-2022/42VS-PV-22-1-04314-PR001 atidarymas!  ...

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRISTATYMAS IR PASVALIO R. VVG NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 25 d. nuo 14:00 val., per ZOOM platformą vyko visuotinis Pasvalio r. VVG narių susirinkimas. 1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo. NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Priimti naują VVG narį – VšĮ „Savi žmonės“, atstovauti pilietinės visuomenės interesams. 2. SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ tvirtinimo. BALSUOTA: „UŽ“ –...

DĖL RENGIAMOS 2023 – 2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS GAUTŲ PASTABŲ

Nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 16 d. internetiniame puslapyje buvo viešai patalpintas 2023 -2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos projektas pastaboms teikti. Viso gauta 14 pastabų. 2023 m. gegužės 18 d. vykusiame valdybos posėdyje pastabos buvo aptartos ir joms pritarta. Į pastabas sureguota, strategija pataisyta, pastabas teikę asmenys informuoti 2023-05-22...

VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. gegužės 18 d. nuo 15:00 val. vyko valdybos posėdis, kurio metu: 1. SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 metų Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ projekto pastabų svarstymo. NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu nuspręsta patikslinti VPS dalis, pagal pastabų lentelėje pateiktas pastabas. 2. SVARSTYTA. Dėl VVG narių visuotinio susirinkimo datos. NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti VšĮ „Savi žmonės“...

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 25 d. nuo 14:00 val., per ZOOM platformą šaukiamas visuotinis Pasvalio r. VVG narių susirinkimas. Preliminari darbotvarkė: Dėl naujų narių priėmimo. Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ tvirtinimo...

ŠAUKIAMAS PASVALIO R. VVG VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. gegužės 16 d. baigėsi Pasvalio r. 2023 – 2027 m. VPS projekto viešas aptarimas, todėl 2023 m. gegužės 18 d. nuo 15:00 val. – šaukiamas Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu bus aptariamos gautos pastabos. Posėdis vyks mišriuoju būdu: gyvai adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11 ir per ZOOM platformą.   Preliminari darbotvarkė:...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

Šiuo metu galiojančių kvietimų nėra.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos