PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

Kviečiame susipažinti su „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos” projektu

SUSIPAŽINKITE. TEIKITE PASTABAS IR PASIŪLYMUS.  Pasvalio r. VVG ruošdamasi naujam ES laikotarpiui ir konsultuodamasi su VVG teritorijos gyventojais bei tikslinėmis grupėmis, parengė 2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos projektą. Viso VPS priemonėms skirta suma – 1 220 337,60 Eur iš kurių: socialiai, ekologiškai atsakingų, ekonomiškai gyvybingų paslaugų ir infrastruktūros vystymas (viešųjų paslaugų...

2023-04-12 VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. balandžio 12 d. nuo 16 val., per ZOOM platformą įvyko valdybos posėdis, kurio metu: SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos“ priemonių patvirtinimo. Posėdžio dalyviams pristatyta Pasvalio rajonui rengiamos „2023 – 2027  m. vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) priemones, jų rūšis, maksimalias paramos sumas vienam projektui, remtinas veiklas, pareiškėjų tinkamumo...

ŠAUKIAMAS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2023 m. balandžio 18 d., nuo 12:00 val. šaukiamas projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK). Preliminari darbotvarkė: DARBOTVARKĖ: 1. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. 2. Dėl vietos projekto (toliau – VP) atrankos komiteto (toliau – PAK) nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų. 3. Dėl Pasvalio rajono vietos veiklos grupės (toliau –...

SU ŠV. VELYKOMIS!

Pavasario švenčių proga linkime dėkingai žvelgti į praeitį, aistringai gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį! Linksmų šventų Velykų!...

ŠAUKIAMAS VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. balandžio 12 d. nuo 16 val., per ZOOM platformą šaukiamas Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu bus svarstoma: Dėl „2023 – 2027 m.  vietos plėtros strategijos“ priemonių patvirtinimo...

INFORMUOJAME, KAD PASIKEITĖ PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS LOGOTIPAS

Mes atsinaujinome. Pakeitėme ne tik buveinę, bet ir logotipą. Informuojame, kad nuo šiol viešindami savo vietos projektus naudotumėte mūsų naująjį logotipą, kurį rasite paspaudę ČIA...

BAIGTAS KVIETIMO NR. 12 PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKAS

Kvietimas Nr. 12 buvo paskelbtas nuo 2023 M. VASARIO 17 D. 8:00 VAL. IKI 2023 M. KOVO 24 D. 16:00 VAL. Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1. Kvietimo teikti vietos projektus suma 92 035,00 Eur. Viso sulaukėme 1 vietos projekto.   Toliau vyks paraiškos vertinimas...

2023-03-13 IŠPLĖSTINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. kovo 13 d. nuo 10:00 iki 17:00 val. vyko išplėstinis Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu: SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos” rengimo. Posėdyje dalyvavusieji buvo informuoti, kad, kaip žinoma, rengiant „2023 – 2027  m. vietos plėtros strategiją” (toliau – VPS) buvo renkami statistiniai duomenys apie Pasvalio r. situaciją...

ŠAUKIAMAS IŠPLĖSTINIS PASVALIO R. VVG POSĖDIS

2023 m. kovo 13 d., nuo 10 val. šaukiamas išplėstinis Pasvalio r. VVG posėdis, kurio metu bus svarstoma: Dėl „2023–2027 m. vietos plėtros strategijos” rengimo.  ...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

GALIOJANČIŲ KVIETIMŲ NĖRA

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos