PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

ŠAUKIAMAS VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. birželio 12 d. 12:00 val., šaukiamas valdybos narių posėdis, kuris vyks VVG buveinėje, adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11, Pasvalys. Preliminari darbotvarkė: dėl viešų ir privačių interesų derinimo. Dėl VPS priemonės „Sumanių kaimų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10), finansuojamos EURI lėšomis, dokumentacijos tvirtinimo. Dėl paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 13 skelbimo tvirtinimo. Dėl...

DAR VIENAS PUIKUS PROJEKTAS

Triskart valio! Pareiškėjo Atžalyno kaimo bendrumenės projekto “Skalbimo paslaugų tiekimas ir socialinių gebėjimų didinimas Pasvalio r. bendruomenių gyventojams”, projekto Nr. PASV-LEADER-6B-DI-10-10-2022/42VS-PV-22-1-04314-PR001 atidarymas!  ...

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRISTATYMAS IR PASVALIO R. VVG NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 25 d. nuo 14:00 val., per ZOOM platformą vyko visuotinis Pasvalio r. VVG narių susirinkimas. 1. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo. NUSPRĘSTA (bendru sutarimu). Priimti naują VVG narį – VšĮ „Savi žmonės“, atstovauti pilietinės visuomenės interesams. 2. SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ tvirtinimo. BALSUOTA: „UŽ“ –...

DĖL RENGIAMOS 2023 – 2027 M. PASVALIO RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS GAUTŲ PASTABŲ

Nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. gegužės 16 d. internetiniame puslapyje buvo viešai patalpintas 2023 -2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos projektas pastaboms teikti. Viso gauta 14 pastabų. 2023 m. gegužės 18 d. vykusiame valdybos posėdyje pastabos buvo aptartos ir joms pritarta. Į pastabas sureguota, strategija pataisyta, pastabas teikę asmenys informuoti 2023-05-22...

VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. gegužės 18 d. nuo 15:00 val. vyko valdybos posėdis, kurio metu: 1. SVARSTYTA. Dėl „2023 – 2027 metų Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ projekto pastabų svarstymo. NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu nuspręsta patikslinti VPS dalis, pagal pastabų lentelėje pateiktas pastabas. 2. SVARSTYTA. Dėl VVG narių visuotinio susirinkimo datos. NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti VšĮ „Savi žmonės“...

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 25 d. nuo 14:00 val., per ZOOM platformą šaukiamas visuotinis Pasvalio r. VVG narių susirinkimas. Preliminari darbotvarkė: Dėl naujų narių priėmimo. Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ tvirtinimo...

ŠAUKIAMAS PASVALIO R. VVG VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. gegužės 16 d. baigėsi Pasvalio r. 2023 – 2027 m. VPS projekto viešas aptarimas, todėl 2023 m. gegužės 18 d. nuo 15:00 val. – šaukiamas Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu bus aptariamos gautos pastabos. Posėdis vyks mišriuoju būdu: gyvai adresu Vytauto Didžiojo a. 8-11 ir per ZOOM platformą.   Preliminari darbotvarkė:...

VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO MOKYMUOSE “Virtualių įrankių naudojimas sumanioje VVG”

2023 m. gegužės 15 d. VVG adinistracijos darbuotojos: Greta Gesevičienė ir Gabtrielė Kazėnienė, nuotoliniu būdų, dalyvavo Excel mokymuose “Virtualių įrankių naudojimas sumanioje VVG”, kurių metu buvo aptarta: spartieji klavišai, pagrindinės komandos; taisyklingas duomenų įvedimas, langelių adresai; langelių ir langelių sričių, formatų, reikšmių kopijavimas/ įkopijavimas; skaičiavimai naudojant formules ir pagrindines funkcijas (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT...

PASVALIO R. VVG NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

2023 m. gegužės 10 d. nuo 18:30 val. nuotoliniu būdu, per ZOOM platformą vyko VVG narių visuotinis susirinkimas. Posėdžio metu SVARSTYTA: Dėl „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ projekto pristatymo: Pranešėja Agnė Kanapeckaitė pristatė „2023 – 2027 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ projektą, susirinkimo dalyvius supažindino su VPS vertybėmis, vizija, misija...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

 KVIETIMAS NR. 14 PRASIDĖS NUO 2024-03-04.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos