PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

PASIRAŠYTA TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2024 m. gegužės 10 d. pasirašyta TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ, TEIKIAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „LEADER“ VEIKLOS SRITĮ „VVG BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“, PARAMOS SUTARTIS Nr. 44TT-PV-23-3-06297-PR001. Šia sutartini bus įgyvendinamas teritorinis projektas, kurio pavadinimas „Socialinio ir bendruomeninio verslo sklaida regionuose“. Paramos suma iki 98 149,00 Eur su PVM (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti projektui...

ŠAUKIAMAS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2024 m. gegužės 14 d., nuo 11:00 val. šaukiamas vietos projektų (toliau – VP) atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kuris vyks nuotoliniu būdų per ZOOM platformą.   Preliminari darbotvarkė: 1. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. 2. Dėl vietos projekto (toliau – VP) atrankos komiteto (toliau – PAK) nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir...

BAIGTAS KVIETIMO NR. 14 PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKAS

Kvietimas Nr. 14 buvo paskelbtas nuo 2024 m. kovo 4 d. 8:00 val. iki 2024 m. balandžio 15 d. 16:00 val. Kvietimas skelbtas pagal „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001: priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“ veiklos sritį „Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1′ priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“...

Susipažinkite su socialiniais verslais ir jų idėjomis

Norite susipažinti su socialiniais verslais ir jų idėjomis? SPAUSK ČIA...

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti konkurse „Ateities kaimo kūrėjai 2024“ (AKKA 2024)

Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas džiaugiasi galėdami pranešti, kad šiemet jau ketvirtus metus iš eilės vyks Lietuvos kaimo tinklo sekretoriato organizuojamas projektų gerųjų pavyzdžių atrankos konkursas „Ateities kaimo kūrėjai 2024“ (AKKA 2024) bei jo nugalėtojų apdovanojimų renginys. Lietuvos kaimo tinklo nariai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti konkurse, paskatinti tai padaryti savo organizacijų narius bei kitus subjektus, sėkmingai įgyvendinusius...

2024-03-14 Pasvalio rajono vietos veiklos grupės visuotinis – ataskaitinis posėdis

2024-03-14 nuo 17:30 įvyko Pasvalio rajono vietos veiklos grupės visuotinis-ataskaitinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 36 iš 46 vietos veiklos grupės narių. Susirinkimo metu buvo aptarti šie klausimai: Dėl VVG narių atleidimo. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo...

SKELBIAMAS KVIETIMAS NR. 14 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!

PARAIŠKAS GALITE TEIKTI NUO 2024 M. KOVO 4 D. 8:00 VAL. IKI 2024 M. BALANDŽIO 15 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 14 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr. 42VP-KP-15-1-06783-PR001: priemonės „Patrauklių jaunimui gyventi kaime sąlygų sudarymas“...

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS – ATASKAITINIS NARIŲ POSĖDIS

2024 m. kovo 14 d. nuo 17:00 val., šaukiamas visuotinis – ataskaitinis narių posėdis, kuris vyks adresu: Atžalyno g., 2, Diliauskų k., Pasvalio r. sav. Dėl VVG narių atleidimo. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2023 m. Dėl valdybos pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl pirmininko ataskaitos už 2023 m. Dėl finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo už...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

Šiuo metu galiojančių kvietimų nėra.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos