PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

DALINAMĖS PROJEKTO GERĄJA PATIRTIMI – VŠĮ „SOCIALINĖ INICIATYVA” „MOBILUS DARBAS SU JAUNIMU PASVALIO RAJONE”

Dalinamės gerąja projektu patirtimi – video filmuku Pasvalio r. VVG pareiškėjo VšĮ „Socialinė iniciatyva”. Projekto pavadinimas „Mobilus darbas su jaunimu Pasvalio rajone”. Projekto Nr. PASV-LEADER-6B-DS-6-3-2019 / 42VS-PV-19-1-08784-PR001.  Projektas finansuotas pagal Pasvalio r. Vietos veiklos grupės VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas” . Nuoroda į video filmuką -> ČIA. Filmas sukurtas įgyvendinant Vietos veiklos grupių tinklo...

VII TARPTAUTINIS AMATŲ IR MENO FESTIVALIS „VILNONĖS DIENOS”

2022 m. rugpjūčio 27 – 28 d. Raubonyse, Raubonių vandens malūnas-karšykla-verpykla, vyks VII Tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilninės dienos”. Programa: Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/vilnonesdienos/videos/1203004207162513  ir www.vilnonesdienos.eu...

Skirta parama projektui „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas“

Pasvalio rajono vietos veiklos grupė gavo paramą projektui Nr. 42PP-KP-22-1-03932-PR001 „Pasvalio rajono 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ įgyvendinti, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“ . Įgyvendinimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu...

Pasvalio rajono bendruomenių sąskrydis Pušalote !!

2022 m. rugpjūčio 27 d. Pasvalio rajono bendruomenių sąskrydis Pušalote !!...

2022-07-20 NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. liepos 20 d. nuo 12:00 val. vyko nuotolinis Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis per ZOOM platformą, kurio metu: SVARSTYTA. Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto darbo užmokesčio koeficiento didinimo. NUTARTA: patvirtinti nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d., VPS viešųjų ryšių specialistės Gretos Gesevičienės, darbo užmokesčio koeficientą 10 bazinių dydžiu. SVARSTYTA. Dėl Kvietimo Nr. 10...

VšĮ „Būk geresnis” – Pumpėnų vidurvasario festivalis !

“Ir aš ten buvau, alų midų gėriau..” Daug pasiruošimo, daug puikių veiklų ir vaizdų – Pumpėnų vidurvasario festivalis 2022 aplankytas. Labai džiaugiamės ir labai didžiuojamės už tokias veiklas Pasvalio rajone ! Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/Bukgeresnis/ ...

ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. liepos 20 d. nuo 12:00 val. šaukiamas nuotolinis Pasvalio r. VVG Valdybos posėdis per ZOOM platformą. Preliminari darbotvarkė: Dėl VPS viešųjų ryšių specialisto darbo užmokesčio koeficiento didinimo. Dėl Kvietimo Nr. 10 VPS priemonės „Naujų kaimo verslų kūrimas“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 FSA techninės klaidos ištaisymo. Einamieji klausimai...

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Taryba 2022 m. balandžio 8 d. priėmė Reglamentą Nr. 2022/5761 (toliau – Reglamentas). Reglamente nustatyti ribojimai tiesiogiai taikomi tarptautinės vertės pirkimams ir supaprastintiems pirkimams, turintiems tarptautinį suinteresuotumą (pirkimams, kuriems yra taikomos Reglamente minimos viešųjų pirkimų direktyvos (toliau – Direktyvos), o taip pat įsigijimams, kuriems netaikomos Direktyvos dėl...

NUOTOLINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2022 m. liepos 20 d. vyko Pasvalio rajono vietos veiklos grupės PAK posėdis, nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, kurio metu buvo svarstyta ir nutarta: SVARSTYTA. Dėl privačių ir viešų interesų konflikto. Nusišalinusiu nebuvo. SVARSTYTA. Dėl vietos PAK nario ir nario stebėtojo nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijų. Visi posėdyje dalyvavę PAK nariai užpildė ir pasirašė VP atrankos komiteto...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

GALIOJANČIŲ KVIETIMŲ NĖRA

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos