PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

ŠAUKIAMAS VVG VALDYBOS POSĖDIS

2023 m. sausio 10 d. nuo 12:00 val. šaukiamas Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kuris vyks Pasvalio savivaldybės mažojoje posėdžių salėje. Preliminari darbotvarkė: Dėl 2014-2021 m. VPS keitimo. Dėl 2023 – 2027 m. VPS administravimo taisyklių aktualijų. Einamieji klausimai. Neesant galimybės atvykti į podėsi bus galimybė jungtis per ZOOM platformą...

KETVIRTASIS SUSITIKIMAS SU NVO ATSTOVAIS

2022-12-29 įvyko ketvirtasis susitikimas dėl 2023-2027m. „Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos“. Jame susitiko pilietinės visuomenės atstovai. Šįkart nemaža jų dalis prisijungė nuotoliu ir diskutavo iš kitąpus ekrano, tačiau dėl to bendravimas buvo tik įdomesnis ir įvairesnis. Vieni pasidalino mūsų rajono džiaugsmais, kiti labiau norėjo aptarti trūkumus, bet visi iki vieno susirinko dėl bendro tikslo –...

TREČIASIS SUSITIKIMAS DĖL NAUJOS STRATEGIJOS PASIRENGIMO

2022 m. gruodžio 27d. įvyko trečiasis susitikimas dėl 2023 – 2027 m. Pasvalio r. vietos plėtros strategijos pasirengimo. Šįkart į susitikimą buvo pakviesti jauni žmonės ir jaunų žmonių atstovai. Viso susitikimo metu netilo diskusijos: kuo didžiuojasi Pasvalys? Vienareikšmiškai savo žmonėmis, žmogiškaisiais ištekliais, savo unikalia gamta-miškais-laukais. Neliko nepaminėti ir aplink esantys malūnai, dvarai ir juose vykstančios...

Kaimo bendruomenėms – beveik milijonas eurų

Kaimo bendruomenės nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. Jų projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Remiami projektai, pagal veiklos sritis: – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas...

ORGANIZUOJAMAS TREČIASIS SUSITIKIMAS DĖL 2023-2027 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

III susitikimas 2022 m. gruodžio 27 d. nuo 10 val. su Pasvalio r. jaunais žmonėmis ir jaunų žmonių atstovais. Atstovai kviečiami atvykti pasidalinti mintimis, idėjomis bei poreikiais ir taip prisidėti prie 2023 – 2027 metų Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos kūrimo. Susitikimo vieta: Pasvalio r. savivaldybės mažoji posėdžių salė. Būtina registracija el. paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt, o...

Pasirengimas Pasvalio rajono Vietos plėtros strategijai 2023 – 2027 startavo !

2022-12-16 įvyko net du susitikimai su VVG teritorijos sektorių (valdžios ir verslo) atstovais. Visi jie buvo supažindinti su paramos galimybėmis ir strategijos rengimo metodika. Susitikimų metu buvo išgrynintos ir užfiksuotos pagrindinės problemos ir poreikiai. Aptartas strategijos rengimas “iš apačios į viršų”. Pirmosios dalies pokalbio su valdžios atstovais metu buvo aptarti Pasvalio r. privalumai: geros žemės...

ORGANIZUOJAMAS PIRMASIS IR ANTRASIS SUSITIKIMAS DĖL 2023-2027 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

I susitikimas 2022 m. gruodžio 16 d. nuo 10 val. su Pasvalio r. valdžios atstovais. II susitikimas 2022 m. gruodžio 16 d. nuo 14 val. su Pasvalio rajono verslo atstovais Atstovai kviečiami atvykti pasidalinti mintimis, idėjomis bei poreikiais ir taip prisidėti prie 2023 – 2027 metų Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos kūrimo. Susitikimo vieta: Pasvalio...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

GALIOJANČIŲ KVIETIMŲ NĖRA

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos