PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

Kaimo bendruomenėms – beveik milijonas eurų

Kaimo bendruomenės nuo 2023 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d. kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti. Jų projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Remiami projektai, pagal veiklos sritis: – kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas...

ORGANIZUOJAMAS TREČIASIS SUSITIKIMAS DĖL 2023-2027 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

III susitikimas 2022 m. gruodžio 27 d. nuo 10 val. su Pasvalio r. jaunais žmonėmis ir jaunų žmonių atstovais. Atstovai kviečiami atvykti pasidalinti mintimis, idėjomis bei poreikiais ir taip prisidėti prie 2023 – 2027 metų Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos kūrimo. Susitikimo vieta: Pasvalio r. savivaldybės mažoji posėdžių salė. Būtina registracija el. paštu pasvaliorvvg@pasvalys.lt, o...

Pasirengimas Pasvalio rajono Vietos plėtros strategijai 2023 – 2027 startavo !

2022-12-16 įvyko net du susitikimai su VVG teritorijos sektorių (valdžios ir verslo) atstovais. Visi jie buvo supažindinti su paramos galimybėmis ir strategijos rengimo metodika. Susitikimų metu buvo išgrynintos ir užfiksuotos pagrindinės problemos ir poreikiai. Aptartas strategijos rengimas “iš apačios į viršų”. Pirmosios dalies pokalbio su valdžios atstovais metu buvo aptarti Pasvalio r. privalumai: geros žemės...

ORGANIZUOJAMAS PIRMASIS IR ANTRASIS SUSITIKIMAS DĖL 2023-2027 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PASIRUOŠIMO

I susitikimas 2022 m. gruodžio 16 d. nuo 10 val. su Pasvalio r. valdžios atstovais. II susitikimas 2022 m. gruodžio 16 d. nuo 14 val. su Pasvalio rajono verslo atstovais Atstovai kviečiami atvykti pasidalinti mintimis, idėjomis bei poreikiais ir taip prisidėti prie 2023 – 2027 metų Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos kūrimo. Susitikimo vieta: Pasvalio...

Mūsų kolektyvas žiemą pradėjo už komisijos stalo! Laukite Pasvalyje naujų, puikių verslų!

Gruodžio 1 d. Pasvalio atviro jaunimo centre įvyko baigiamasis Pasvalio rajono gyventojų verslumo kompetencijų ugdymo stovyklos renginys, kuriame komisijos narių vertinimui buvo pateiktos net 5 jaunųjų verslininkų idėjos. Pirmoji vieta skirta Erlingos Kotrynos Eidintaitės ir Gabrielės Kripaitytės idėjai „Sugertukas“ (iškrovos, meno ir teminių užsiėmimų kambarys). Antroji – Nojaus Jarašūno „Pabėk iš kambario!“ (besikeičiančių temų pabėgimo...

Planuojamas paskutinis „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos” kvietimas Nr. 12

Planuojamas naujas Kvietimas Nr. 12, preliminariai nuo 2023 m. sausio 30 d.  iki 2023 m kovo 3 d. Pagal „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos” SAVA-1 ir SAVA-10 priemones.    ...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

Šiuo metu galiojančių kvietimų nėra.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos