PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

VVGT Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2022 m. balandžio 1 d., Birštone organizuotas VNS – džiaugiamės gausiu narių dalyvavimu! Susirinkimo metu buvo patvirtintos 2021 m. VVGT veiklos bei finansinė ataskaitos, trumpai pristatyti ir 2022 m. planai, kuriuos tikimės pavyks įgyvendinti sklandžiai. Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl VVG Vietos plėtros strategijų rengimo modelio, siūlant VPS rengti centralizuotai. Informacija iš VVG tinklo. ...

VVGT konferencija I-oji ir II-oji dienos

I-oji diena (2022-03-31) Vyksta VVGT konferencija „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.”. konferenciją pradėjome įnešdami vėliavas ir pagerbdami Ukrainos didvyrius! Labai džiaugiamės gausiu svečių dalyvavimu. Atvyko LR Žemės ūkio ministerijos viceministras Egidijus Giedraitis bei visa ŽŪM komanda, tai programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Virginija Liukpetrytė, vyriausiosios specialistės Eglė Neniškienė ir Jelena Dokudovič; ...

BŪSIMI IR ESAMI PAREIŠKĖJAI !

Norime Jus padrąsinti nepanikuoti dėl projektų įgyvendinimo strigimų, dėl visų pasaulyje vykstančių nesklandumų. Tačiau siūlome ir neatsipalaiduoti, o visada iškilus trikdžiui susijusiu su projekto įgyvendinimu, rinkti raštiškus paaiškinimus iš tiekėjų. Pvz.: statybininkai laiku neužbaigia darbų, nes stringa medžiagų tiekimas, – vykdytojas turi prašyti statybininkų raštu paaiškinimų ir tuos paaiškinimus saugoti prie projekto; taip pat su ...

SVARBU ! INFORMUOJAME DĖL PARAIŠKŲ, MOKĖJIMO PRAŠYMŲ, ATASKAITŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO VVG NUO BALANDŽIO 1 D. TVARKOS !

INFORMUOJAME, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d.  visi dokumentai (PARAIŠKOS, MOKĖJIMO PRAŠYMAI, GALUTINĖS IR METINĖS ATASKAITOS, VISI KITI DOKUMENTAI) TURI BŪTI teikiami EL. PAŠTU pasvaliorvvg@gmail.com, Pasvalio r. VVG, pasirašius TIK kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitu būdu pasirašyti dokumentai bus NEPRIIMAMI.   Prašome vadovautis Vietos projektų administravimo taisyklių punktais (AR 2022-04-01): „68. Visi vietos projekto paraiškos ...

2022.03.31 – 04.02 Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi … 2022”

Kviečiame apsilankyti tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi… 2022“, kuri vyks kovo 31 – balandžio 2 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje (adresu Universiteto g. 10B, Akademija, Kauno r.). Parodoje „Ką pasėsi… 2022“ dalyvauja apie 300 įmonių, organizacijų ir smulkiųjų prekiautojų. Parodoje – naujausia žemės ūkio technika, derliaus apdorojimo ir sandėliavimo įranga, sėklos, augalų ...

ATNAUJINAME KVIETIMĄ NR. 10 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !

PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2022 M. KOVO 21 D. 8:00 VAL. IKI 2022 M. BALANDŽIO 8 D. 16:00 VAL.   PRAŠOME VADOVAUTIS ČIA PATEIKTA DOKUMENTACIJA, KURI PO sustabdymo ir atnaujinimo keitėsi. VISI DOKUMENTAI BUS PRIIMAMI TIK PASIRAŠYTI KVALIFIKUOTU EL. PARAŠU !!!   Visą reikalingą Kvietimo Nr. 10 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė ...

Socialinio verslo forumo pirmos dienos renginys – „Socialinio verslo plėtra – darnios ir įtraukios ekonomikos link”

Esate kviečiami dalyvauti Socialinio verslo forumo pirmos dienos renginyje, kurį organizuoja Lietuvos socialinio verslo asociacija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetu „Socialinio verslo plėtra – darnios ir įtraukios ekonomikos link”. Norint dalyvauti renginyje nuotoliniu būdu reikia registruotis iki kovo 25 d. https://bit.ly/3v8L1d9. Nuolat atnaujinamą programą galite rasti – https://lisva.org/socialinio-verslo-forumas/   Taip pat! Lietuvos socialinio verslo asociacija ...

Pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu atmintinė

Kviečiame savo pareiškėjus bei partnerius naudotis pažangiomis technologijomis ir teikti dokumentus saugiu ir patogiu būdu – patvirtintus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Klientų patogumui parengta atmintinė, kurią galima rasti čia. Teisiškai parašui ranka prilygsta tik kvalifikuotas elektroninis parašas. Reikalavimai kvalifikuotam elektroniniam parašui yra vienodi visose ES šalyse. Elektroninis parašas yra kvalifikuotas, jei jis yra saugus ir sudarytas saugia parašo ...

DĖMESIO !!! LAIKINAI SUSTABDOMAS KVIETIMAS NR. 10 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS!!!

Kvietimas Nr. 10 teikti vietos projektus laikinai sustabdomas, kadangi jo galiojimo metu (nuo 2022-03-01 iki 2022-03-31) yra būtina ištaisyti VPS priemonių ir (arba) veiklos sričių FSA trūkumus (technines klaidas), susijusius su esminėmis finansavimo sąlygomis – tinkamumo sąlygomis ir reikalavimais, įsipareigojimais, atrankos kriterijais, tinkamomis finansuoti išlaidomis. Visi keitimai ir nauja dokumentacija pridedami prieduose. Kvietimo galiojimo metu ...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

AKTUALŪS ĮVYKIAI

 

Kategorijos

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ