PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - ES PARAMOS GALIMYBĖS PASVALIO RAJONE

Fonas

NAUJIENOS

VISUOTINIS ATASKAITINIS – RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

2023-03-01 įvyko Pasvalio r. VVG narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Jo metu buvo balsuojama dėl Vietos veiklos grupės buveinės keitimo ir dėl VVG narių priėmimo, pakeitimo. Revizorius pristatė patikrinimo rezultatus už 2022 m., valdybos pirmininkas ir pirmininkas pristatė ataskaitas už 2022 m.: VVG pirmininko ataskaita už 2022 m.; VVG valdybos pirmininko ataskaita už 2022...

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS ATASKAITINIS – RINKIMINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. kovo 1 d. nuo 17 val., adresu Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys (baltoji salė), šaukiamas Pasvalio rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Preliminari darbotvarkė: Dėl Vietos veiklos grupės buveinės įregistravimo. Dėl VVG narių priėmimo ir atleidimo. Revizoriaus patikrinimo rezultatų pristatymas už 2022 m. Dėl Valdybos pirmininko ataskaitos už 2022...

“Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas”

Vietos veiklos grupių inicijuotas bendradarbiavimo projektas “Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas”. Kai yra noro ir daug gražių idėjų – viskas įmanoma.Nuoširdus AČIŪ Atžalyno, Raubonių, Namišių kaimų bendruomenėms bei VšĮ “Prie Raubonių malūno” už dalyvavimą Pasvalio r. VVG projekte kuriant teritorinį klasterį.Pasidžiaukime vis labiau atrandamais mūsų krašto lobiais. DALINAMĖS VIDEO...

KVIETIMAS NR. 12 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !!

KVIETIMAS NR. 12 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS !! PARAIŠKAS GALITE TEIKT NUO 2023 M. VASARIO 17 D. 8:00 VAL. IKI 2023 M. KOVO 24 D. 16:00 VAL. Visą reikalingą Kvietimo Nr. 12 teikti vietos projektus dokumentaciją rasite ČIA. Pasvalio rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategija“ Nr...

PVM įstatymo taikymo naujovės 2023 metais

Teikiame informaciją apie PVM įstatymo taikymo naujoves 2023 metams. Video galite pamatyti čia:   https://www.youtube.com/watch?v=cJEyeSX3lKc...

SUSITIKIMAS SU JAUNIMU

2023 m. sausio 24 d., Pasvalio atvirame jaunimo centre vyko jaunimo susitikimas, kuriame susirinkusieji buvo supažindinti su informacija apie projektus jaunimui (pranešėjas Ž. Matulas), apie savanorystę (pranešėja V. Gaspariūnaitė), apie galimybę prisidėti prie Pasvalio r. VVG rengiamos strategijos kūrimo (pranešėja H. Naglazienė). Po šios susitikimo dalies, susirinkęs jaunimas susiskirstė į keturias komandas ir atsakinėjo į...

V SUSITIKIMAS SU PILIETINE VISUOMENE

2023-01-16 įvyko penktasis, ir tai jau yra paskutinysis, susitikimas dėl Pasvalio r. Vietos plėtros strategijos 2023-2027 m. Jame dar kartą susitiko pilietinės visuomenės atstovai. Dabar jau susidėjome rimtus pamatus Vietos plėtros strategijos paruošiamųjų darbų etape, bet ir toliau maloniai laukiame Jūsų minčių, pasiūlymų ir idėjų el. p. adresu pasvaliorvvg@pasvalys.lt...

2023 m. sausio 10 d. Pasvalio r. VVG valdybos posėdis

2023 m. sausio 10 d. Pasvalio r. VVG valdybos posėdis, kurio metu: SVARSTYTA. Dėl „2014 – 2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos“ keitimo. NUTARTA: pritarti VPS keitimui dėl VPS priemonių ir veiklos sričių likučių perkėlimo į VPS priemonę „Socialinio verslo kūrimas“ Nr. LEADER- 19.2-SAVA-1 bei priemonės ir jų veiklos sritys kuriose panaudotos paramos lėšos...

AKTUALI INFORMACIJA

GALIOJANTYS KVIETIMAI

 KVIETIMAS NR. 14 PRASIDĖS NUO 2024-03-04.

ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ IŠSIDĖSTYMAS PASVALIO RAJONE, PAGAL 2014 – 2020 M. PASVALIO R. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ

Kategorijos